müayinə

müayinə
ə. 1) gözdən keçirmə; yoxlama; 2) nəzarət etmə; baxma

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • müayinə — is. <ər.> 1. Hərtərəfli yoxlama, nəzərdən keçirmə, baxma. Müayinə etmək (eləmək) – hərtərəfli yoxlamaq, nəzərdən keçirmək, müayinədən keçirmək, ora burasına baxmaq. <Polis:> Rüstəm bəy, Mirzə Məhəmməd Əli və Səməd Vahidin mənzilini… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • MUAYİN — (Ayn. dan) Kat i ve kesin olarak belli olan. Görülmüş olan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • baxmaq — f. 1. Bir şeyi görmək üçün gözlərini ona dikmək, nəzərini bir şeyə dikmək, nəzər yetirmək. Şəklə baxmaq. Pəncərədən baxmaq. Diqqətlə baxmaq. Ətrafına baxmaq. Güzgüyə baxmaq. Haraya baxırsan? – Sultan bu sözlərdən sonra Bahadıra baxıb, onun bu… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dibqnoz — <yun.> tib. Xəstəni hərtərəfli müayinə nəticəsində onun xəstəliyinin müəyyən edilməsi. Əziz əlini ürəyinin üstünə qoyandan sonra həkim diaqnozunun dürüstlüyünə daxilən sevindi. Ə. Vəl.. Mənim gümanım gələn bir diaqnozu bu gün yoxlamaq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • keçmək — 1. f. 1. Hərəkət edərək, yeriyərək, addımlayaraq irəliləmək, yer dəyişmək, ötüb getmək. Yolla keçmək. Səki ilə keçərkən yoldaşımı gördüm. – Küçə ilə bir hambal, bir tay dalınca keçir. C. M.. <Kərim xan> Tehranın sakitləşməyə başlayan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qəbul — is. <ər.> 1. Verilən, təslim edilən, göndərilən, təklif edilən şeyi alma. Ərizələrin qəbulu başlanır. Teleqramların qəbulu. Malların qəbulu haqqında akt. 2. Götürmə; öz sıralarına alma, daxil etmə. İnstituta qəbul. 3. Söhbət etmək, danışmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yoxlanılmaq — məch. Yoxlama keçirilmək, başqası tərəfindən yoxlanmaq, təftiş edilmək, müayinə edilmək, müayinədən keçirilmək, sınaqdan keçirilmək. Hərbi təlim dövründən sonra atıcı diviziyası yoxlanıldı. . S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bazdid — f. birinin görüşünə getmə, ziyarət etmə f. nəzarət, yoxlama, müayinə etmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • fəhs — ə. 1) öyrənmə, tədqiq etmə, araşdırma; 2) müayinə etmə; 3) yoxlama, təhqiq etmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • kəşf — ə. 1) meydana çıxarma; açma, tapma; 2) bilinməyən bir yeri və ya bir şeyi tapıb üzə çıxarma; 3) yoxlama, müayinə etmə; 4) kəşfiyyat; 5) sufilərdə: bir sirrin Allah tərəfindən bir adama bildirilməsi; ilham. Kəşfi əsrar sirlərin açılması …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”